Tagged: ศิลปวัฒนธรรม Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • addkosana 3:15 pm on September 9, 2010 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: ท่องเที่ยว, ศิลปวัฒนธรรม, แหล่งชอปปิง   

  www.bangkokgoguide.com เว็บไซต์ที่มีข้อมูลท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ 

  เว็บไซต์ที่มีข้อมูลท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

  ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

  ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนที่เที่ยวในด้านสีสัน

  ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และแหล่งชอปปิง

  และที่ขาดไม่ได้คือ ร้านอาหารอร่อยนานาชนิด

  คลิกเลย แล้วจะรู้ว่ากรุงเทพฯมีอะไรมากกว่าที่คิด. (More …)

  Advertisements
   
 • addkosana 12:59 pm on December 28, 2009 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: ช้างสามเศียร, พิพิธภัณฑ์, ศิลปวัฒนธรรม, สมุทรปราการ, เที่ยวเมืองโบราณ   

  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลกของไทย ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลกของไทยก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและ สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือน ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน

  การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ ศิลปะที่ปรากฎในสยามประเทศ การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียน รู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน บางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกัน ในช่วงมิติของเวลา เพราะชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นบ้านเมืองนั้น ไม่ได้รอให้ชุมชนหนึ่ง ที่มีอยู่ก่อนเสื่อมสลายไป แล้วค่อยตั้งอีกชุมชนหนึ่งขึ้น หากว่าแต่ละชุมชนได้มีพัฒนาการความเป็น บ้านเมืองในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน แต่อยู่ที่การแสดงออกถึงขีดแห่งความเจริญ ซึ่งมีความต่างกัน ในช่วงเวลาขึ้นอยู่ที่ว่าชุมชน ใดเข้มแข็งกว่า และพัฒนาเร็วกว่าก็จะแสดงความรุ่งเรืองเหนือชุมชนอื่นๆออกมาก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนที่เจริญอยู่เกิด มีความเสื่อมถ้อย ชุมชนที่เริ่มพัฒนา ขึ้นมาก็จะแสดงความรุ่งเรือง ของตนเองออกมาแทนที่ทันที ดังนั้นจึงกล่าวถึงช่วงสมัยต่างๆ ตามความรุ่งเรืองที่ปรากฎ ออกมาอย่างเด่นชัดนับเริ่มตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์

  ที่มาwww.thaiticketmajor.com

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก