สุดยอดมือ คลิป วิดีโอ แมด อะวอร์ด 2010

ผ่านไปแล้วกับการประกาศผลรางวัล “แมด อะวอร์ด 2010 บาย เดลล์ แอนด์ ไมโครซอฟท์” การประกวดผลงานโฆษณา ซึ่งเป็นกิจกรรมของสองค่ายยักษ์ใหญ่ธุรกิจไอที จับมือกับภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร ผู้ช่วยอธิการ  บดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการหานักโฆษณาหน้าใหม่ ที่มีไอเดียโดดเด่นเข้าสู่วงการโฆษณา อีกทั้งยังเป็นเวทีแห่งการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษา ได้เปิดจินตนาการ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่   ด้านนายกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเชียใต้ กลุ่มบริษัทเดลล์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่น้อง ๆ ให้การสนใจเข้าร่วมประกวดโดยการส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันคลิปวิดีโอถูกนำมาใช้  มากขึ้นในวงการธุรกิจการตลาดซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะเข้ามาเป็น  สื่อหลักในการสื่อสารของมนุษย์มากขึ้น   สำหรับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัล ท็อป ไวเรล มาเก็ตติ้ง อะวอร์ด ได้แก่ ทีมจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   สายมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลโกลด์ อะวอร์ด ได้แก่ทีมยี่สิบสตูดิโอ ชื่อผลงาน โอลี่ เพลย์ วิท เอเลี่ยน ของ นายสิปปภาส ครองรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รางวัลซิลเวอร์ อะวอร์ด ได้แก่ ทีมโอเด็ต จากโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  และทีมสแนป ฟิลม์ จาก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก รางวัลบรอนซ์ อะวอร์ด ได้แก่ ทีมมูสซซ จาก  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ทีมทู-สแควร์ จากโรงเรียนนว มินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทีมพี เอส พี จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   ส่วนสายอุดมศึกษา ในปีนี้ไม่มีทีมใดได้รางวัลโกลด์ อะวอร์ด และบรอนซ์ อะวอร์ด ส่วนรางวัลซิลเวอร์ อะวอร์ด ได้แก่ ทีมห้อง รวม สอง และทีมห้องรวม สาม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ.

ที่มา www.dailynews.co.th

Advertisements