โครงการสาธิตรังสิต คืนช้างสู่ธรรมชาติ แนวร่วมปล่อยช้างคืนป่า

ด้วยความตั้งใจปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหน “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมกับ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัด “โครงการสาธิตรังสิต คืนช้างสู่ธรรมชาติ” เมื่อเร็ว ๆ นี้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างไทย โดยการจำหน่ายสินค้า นำรายได้ร่วมสมทบทุนส่งช้างเร่ร่อนที่อยู่ในเขตเมือง กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการคืนผืนป่าสู่แผ่นดินไทย
น.ส.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รร.แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่า เล็งเห็นถึงปัญหาของช้างไทยในปัจจุบัน ที่ถูกนำมาเดินเร่ร่อนตามเมืองใหญ่ ๆ ทั้งที่ในอดีตช้างเคยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกต่อช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากเด็กได้ช่วยช้างแล้วยังได้รับการปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญพัฒนาประเทศในอนาคต
“รูปแบบของการร่วมสมทบทุนนั้น เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ขายเสื้อและ โปสการ์ดจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, การเพนท์กระเป๋าผ้า, การออกร้านขายอาหาร, เกมเครื่องเล่นต่าง ๆ และกิจกรรมประมูลของรักของหวงจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมและดารานักแสดง”
ด้าน ด.ญ.ชุติกาญจน์ ธัญญาวินิชกุล หรือ “น้องจีจี้” นักเรียนชั้น ม.3 กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เด็ก ๆ มองเห็นความสำคัญของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งปัจจุบันเห็นความสำคัญของช้างน้อยลง เมื่อทราบว่าโรงเรียนจัดโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้น จึงตอบรับเข้า ร่วมทันทีและรู้สึกดีใจมาก ที่เด็ก ๆ อย่างพวกเรามีโอกาสทำความดีตอบแทนสังคม แม้ว่าเป็นเพียงเด็กกลุ่มเล็ก ๆ แต่ถ้าทุกคนในสังคมช่วยกัน เชื่อว่าสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้น.

ที่มา.. http://www.dailynews.co.th

Advertisements