ทัวร์ล่องเรือ ไหว้พระ9วัด ทางน้ำ เสริมสิริมงคลปีใหม่

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ชวนประชาชนไหว้พระ 9 วัดทางน้ำ เสริมมงคลช่วงปีใหม่ พร้อมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมของ วัดไทยที่มีความงดงาม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ วัดยานนาวา, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นต้น สำหรับผู้สนใจ สามารถเลือกใช้บริการจาก เรือด่วนเจ้าพระยา โทร.0-2623-6001-3.

ทัวร์ล่องเรือ ไหว้พระ9วัด ทางน้ำ เสริมสิริมงคลปีใหม่ ดังนี้
– วัดราชสิงขร กราบนมัสการหลวงพ่อแดง
– ไหว้พระ พร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา
– วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง)
– วัดอรุณราชวราราม พร้อมนมัสการพระประธานวัดอรุณฯ
– วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ นมัสการพระพุทธไสยาสน์
– รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
– วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” พร้อมให้อาหารปลาหน้าวัด
– เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านอู่เรือพระราชพิธี นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย ณ วัดอมรินทราราม
– นมัสการพระแซกคำ ณ วัดคฤหบดี
– วัดเทวราชกุญชร พร้อมนมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร
Advertisements